yoho

Asia

Dumna ze swojego podkarpackiego pochodzenia. Chce robić wszystko… 😉 Dobrze, że dobrze. Nie lubi się dzielić pracą, ale to może jest cecha ludzi z Podkarpacia?