INFO Krakow
INFO Krakow
INFO Krakow
INFO Krakow
INFO Krakow
INFO Krakow
INFO Krakow

INFO Kraków

Identyfikacja dla Sieci Informacji Miejskiej. Dla jednego z Polskich miast. Tajemnica handlowa nie pozwala nam podać dla którego.

Jak widać, znak INFO Kraków został konsekwentnie przekształcony w TOURS Centre. Lubimy wyzwania, stąd pojawił się nowy kolor wspierający, w postaci smacznej, świeżej, dojrzałej kubańskiej pomarańczy.
Nie pokazujemy case study, bo zabrakłoby miejsca na przedstawienie naszej drogi, która wiodła do znalezienia gdziekolwiek informacji na temat smacznej, świeżej, dojrzałej kubańskiej pomarańczy...